ประกาศ อบต.ซับสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page