คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 • นายธีระ ศรีทองอุทัย

  นายธีระ ศรีทองอุทัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0902811162
  • นางสาวกนกวรรณ แย้มแสง

   นางสาวกนกวรรณ แย้มแสง

   รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0895128471
  • นางสาวสิริจรรยา กลัดแป้น

   นางสาวสิริจรรยา กลัดแป้น

   รองนาก อบต. ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0821996039
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   เลขานุการยกยกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 • นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 082-1280274
  • นางสาวกมัยธร ปิ่นประดับ

   นางสาวกมัยธร ปิ่นประดับ

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรติดต่อ 086-1322299
  • นางสาวสำรวย แย้มแสง

   นางสาวสำรวย แย้มแสง

   หัวหน้าส่วนการคลัง เบอร์โทรติดต่อ 084-1479092
  • นายธนโชติ มโนวรรณ

   นายธนโชติ มโนวรรณ

   หัวหน้าส่วนโยธา เบอร์โทรติดต่อ 089-9036862

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page