ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นายศุกร์เกษม  เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายเจตริน  แดงประเสร็ฐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านไทยล้อม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ นายนวกร  เรืองศรี ปลัดประจำอำเภอลำสนธิ   

📣📣📣วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.📣📣📣
นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ พร้อมด้วย รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานในท้องถ่ิ่น ณ ปรางค์นางผมหอม บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่2 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายประสานมิตร อมะรักษ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ

ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ และเจ้าพนักงานป้องกันแและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมตอนรับคณะ หน่วยบรรเทาทุกข์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากกรุงเทพมหานคร ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินสดมามอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายเฉลียว พุ่มเพ็ง บ้านเลขที่ 26 หมู่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อพนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฎว่ามีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เข้าชม

637909
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมดที่เข้าชม
657
804
657
622937
5961
33790
637909

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-05 18:23