วิสัยทัศน์ การพัฒนาของผู้บริหาร  (Vision)

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสัยทัศน์ การพัฒนาองคืกร (Vision)

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีบูรณาการร่วมกัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง ขนบธรรมเนียมเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ไม่มียาเสพติด”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

2. จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. รณรงค์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. จัดให้มีการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

637904
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมดที่เข้าชม
652
804
652
622937
5956
33790
637904

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-05 18:16