ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 0-3677-6130, 081-9474885
โทรสาร 0-3677-6131
สายด่วนนายก อบต. -
E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

Line OA ของ อบต.