ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page