ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page