ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page