ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page