ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ
แข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page