ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page