ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page