ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือ  พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page