ข้อความถามตอบ เมื่อส่งคำถามแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตอบคำถามที่ เมนู ตอบคำถามQ&A

Line OA ของ อบต.