• นายธีระ ศรีทองอุทัย

  นายธีระ ศรีทองอุทัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0902811162
  • นางสาวกนกวรรณ แย้มแสง

   นางสาวกนกวรรณ แย้มแสง

   รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0895128471
  • นางสาวสิริจรรยา กลัดแป้น

   นางสาวสิริจรรยา กลัดแป้น

   รองนาก อบต. ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0821996039
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   เลขานุการยกยกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page