• นายเวช ฉีมพาลี

  นายเวช ฉีมพาลี

  ประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 065-6078007
  • นายยศ กิจเกียรติ์

   นายยศ กิจเกียรติ์

   รองประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0982649721
   • นางสาวสมคิด หาระชอน

    นางสาวสมคิด หาระชอน

    สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 เบอร์โทรติดต่อ 089-2010748
    • นายสนิท ขาวเกิด

     นายสนิท ขาวเกิด

     สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 เบอร์โทรติดต่อ087-0734348
     • นายนิรันดร์ ทับปั้น

      นายนิรันดร์ ทับปั้น

      สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 เบอร์โทรติดต่อ 064-8251402
      • นางสาวสนม พุ่มคำ

       นางสาวสนม พุ่มคำ

       สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เบอร์โทรติดต่อ 085-4246463
       • นายสมาน ห่วงพวง

        นายสมาน ห่วงพวง

        สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เบอร์โทรติดต่อ 089-9049313
        • นายอรุณ บุญประสงค์

         นายอรุณ บุญประสงค์

         สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เบอร์โทรติดต่อ 099-6845774
  • นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   เลขานุการสภา อบต.ซับสาบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 082-1280274
   • นายบุญเกื้อ นิลคำแหง

    นายบุญเกื้อ นิลคำแหง

    สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 เบอร์โทรติดต่อ 0891734093
    • นายเจน อิ่มสุข

     นายเจน อิ่มสุข

     สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 2เบอร์โทรติดต่อ 089-8051451
     • นายโกมินทร์ พิมสุวรรณ์

      นายโกมินทร์ พิมสุวรรณ์

      สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เบอร์โทรติดต่อ093-3562499
      • นายสอ้าน ศรีเงิน

       นายสอ้าน ศรีเงิน

       สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เบอร์โทรติดต่อ 092-5417266
       • นายอนุวัฒน์ กลัดทอง

        นายอนุวัฒน์ กลัดทอง

        สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เบอร์โทรติดต่อ 081-7953443
        • นายวิชัย ช้อนทอง

         นายวิชัย ช้อนทอง

         สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 เบอร์โทรติดต่อ 084-9676928

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page