แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล พ.ศ. 2562 รวม 3 ไตรมาส

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page