นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ผู้เสพคือผู้ป่วย 

ควรได้เข้ารับการบำบัดรักษา

นโยบาย "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"

รัฐบาลให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษา รวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข #ทุกคนสามารถเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ #โดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 

หากพบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติด ขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้ #เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 7 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 16 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://media.oncb.go.th/index.php/th/25-2018-02-20-07-04-07/2018-02-20-07-05-37/33-2018-02-27-07-46-48

 

Clip ประชาสัมพันธ์การบำบัดรักษายาเสพติด : 

1. เรื่อง "โอบอุ้ม" (ความยาว 30 วินาที) https://youtu.be/AyjEW_vwt1Q

2. เรื่อง "เปลี่ยน" (ความยาว 30 วินาที) https://youtu.be/2Idh9SWaEGc

3. เรื่อง "เปลี่ยน" (ความยาว 1.13 นาที) https://youtu.be/aozRpCju-Qs

4. Motion Infographic "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" (ความยาว 2.04 นาที) https://www.youtube.com/watch?v=66hG7-Ew23Y

#ผู้เสพยาที่สนใจจะเข้ารับการรักษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วน1165 ตลอด 24 ชั่วโมง

#พบผู้เสพที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด สามารถแจ้งได้ที่ #สายด่วน1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

#แจ้งเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ #สายด่วน1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page