การป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

1. คน อ่อนแอ ขาดจิตสำนึก และความตระหนัก

2. ฤทธิ์ในการมอมเมาของยาเสพติด ทำให้ผู้เสพหลงใหลในความสุข ความเคลิบเคลิ้ม

3. สิ่งแวดล้อม อาทิ อบายมุขรอบตัว ครอบครัวบกพร่อง ไม่มีเวลา หมู่บ้าน/ชุมชนอ่อนแอ ขาดความสามัคคี

พลังชุมชนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหา จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 

 

แนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. ทำความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

3. วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน

4. ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ

5. แนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://media.oncb.go.th/…/2018-02-2…/35-2018-02-27-07-53-50

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ #สายด่วน1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page