ในปัจจุบันนี้เรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ของทางด้านเพศศึกษา เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอด สิ่งที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไร ในแง่มุมของทางด้านผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใยเด็ก ที่จะสามารถนำเสนอ เผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไทย ให้ได้รับทราบถึงปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพโปสเตอร์ที่จะนำเสนอ รณรงค์ได้ในภาพกว้างๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และสร้างจิตสำนึกในวัยรุ่นไทย เท่านั้น แต่ไม่สามารถห้ามเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้ผลิตสื่อโปสเตอร์รณรงค์ “เมื่อเด็กจะรักกัน ผู้ใหญ่ขอให้ ”คิดก่อนทำ”  หรือขอให้ “รอ” ได้ไหม ในโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย” และการขับเคลื่อนการดำเนินการคลีนิกวัยรุ่น (Teen Center) กล่าวว่า... 

หมวดหมู่รอง