• นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 099-3656419
  • ตำแแหน่งว่าง

   ตำแแหน่งว่าง

   หัวหน้าสำนักปลัด
   • นายเอนกชัย สายขุนทด

    นายเอนกชัย สายขุนทด

    นักพัฒนาชุมชน
    • นางบุษมารี ศรีเดช

     นางบุษมารี ศรีเดช

     ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     • นางสาววาสนา พวงพิน

      นางสาววาสนา พวงพิน

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
      • นางสาวชนาพร นวนแก้ว

       นางสาวชนาพร นวนแก้ว

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       • นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

        นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

        ผู้ดูแลเด็ก
   • นางศรุฎา คนมั่น

    นางศรุฎา คนมั่น

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
    • ตำแหน่งว่าง

     ตำแหน่งว่าง

     เจ้าพนักงานธุรการ
     • นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

      นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
      • นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

       นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

       คนงานทั่วไป
       • นางวาสนา นิลคำแหง

        นางวาสนา นิลคำแหง

        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
        • นางจันทรา นิลคำแหง

         นางจันทรา นิลคำแหง

         คนงานทั่วไป
   • ตำแหน่งว่าง

    ตำแหน่งว่าง

    นักทรัพยากรบุคคล
    • นายเจตริน แดงประเสริฐ

     นายเจตริน แดงประเสริฐ

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายมานิตย์ ศรีเดช

      นายมานิตย์ ศรีเดช

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      • นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

       นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

       พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
       • นายชัยณรงค์ บูรณะศิริ

        นายชัยณรงค์ บูรณะศิริ

        พนักงานขับรถยนต์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page