ในปัจจุบันนี้เรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ของทางด้านเพศศึกษา เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอด สิ่งที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไร ในแง่มุมของทางด้านผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใยเด็ก ที่จะสามารถนำเสนอ เผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไทย ให้ได้รับทราบถึงปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพโปสเตอร์ที่จะนำเสนอ รณรงค์ได้ในภาพกว้างๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และสร้างจิตสำนึกในวัยรุ่นไทย เท่านั้น แต่ไม่สามารถห้ามเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้ผลิตสื่อโปสเตอร์รณรงค์ “เมื่อเด็กจะรักกัน ผู้ใหญ่ขอให้ ”คิดก่อนทำ”  หรือขอให้ “รอ” ได้ไหม ในโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย” และการขับเคลื่อนการดำเนินการคลีนิกวัยรุ่น (Teen Center) กล่าวว่า... 

 

“เข้าใจความต้องการของวัยรุ่นว่าอยากรู้เรื่องอะไร จากเดิมที่ให้รู้ว่าร่างกายของฉันเป็นอย่างไร จะถูกนำเสนอง่ายที่สุด แต่ส่วนลึกๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางเพศ หรือความสัมพันธ์เชิงจิตใจ มันนำเสนอยากที่สุด มักเห็นภาพบ่อยๆที่ส่วนใหญ่นำเสนอปลายเหตุ หรือเจอปัญหาแล้วถึงนำเสนอ และตอนนี้อัตราการคลอดของเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ข้อมูลสถิติในปี 2554 พบว่าคลอดบุตรถึง 131,400 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้ใหญ่เองก็ไม่เคยรับรู้ข้อมูลพวกนี้ และได้รับรู้ด้วยว่านี่คือสถิติล่าสุด ถ้าเด็กไม่ได้รับรู้อย่างนี้ รู้ว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ความสัมพันธ์เป็นความต้องการของร่างกาย เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วล่ะก็จะไม่รู้ว่าตัวเลขมันเยอะแบบนี้ ไม่ได้รู้ในมุมลบ จึงได้นำเสนอด้านนี้ออกมาในรูปแบบที่เหมือนๆ กับต่างประเทศ โดยสะท้อนภาพของปัญหา ให้เห็นผ่านภาพสะท้อนของแง่มุมของผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กเองอาจจะไม่ถูกใจ หรือจะมาห้ามกันได้หรือในเมื่ออยากจะมีเพศสัมพันธ์ โดยภาพที่นำเสนอออกไปให้เห็นในหลายๆ ภาพ เพื่อให้สะท้อนถึงปัญหา บางครั้งอาจจะตั้งครรภ์หรืออาจจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดโรคด้วยก็ได้ ถ้าไม่รู้จักป้องกัน ใช้ถุงยางอนามัย เด็กผู้หญิงเองต้องกล้าที่จะปฎิเสธถ้าตัวเองไม่พร้อมจริงๆ ขณะเดียวกันเด็กผู้ชายก็ต้องยอมรับถ้าเด็กผู้หญิงปฎิเสธว่ามันเป็นสิทธิร่างกายส่วนบุคคล ผู้ชายก็ต้องกล้าที่จะไม่ทำอะไร และกล้าที่จะหยุดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้น เบี่ยงเบนไปทำเรื่องอื่นแทน เช่น ออกกำลังกาย หรือร้องเพลง หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ลืมเรื่องพวกนี้ไป นี่คือสิ่งที่สื่อออกไปในภาพโปสเตอร์รณรงค์ 

เพราะห้ามเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว มันเป็นพัฒนาการด้านหนึ่ง ในวัยเจริญพันธุ์ แต่ต้องแนะนำ รณรงค์ให้เด็กรับรู้ถึงปัญหา การเรียนรู้และรู้วิธีป้องกันตัวเอง โดยการบอกว่าควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม พร้อมต้องให้ความรู้ที่เหมาะสมด้วย เหมาะสมในที่นี้ก็คือ มีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสมไม่ได้ห้ามเด็กมีเพศสัมพันธ์กัน และเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้น  จึงได้มีทิศทางในการแก้ปัญหา มีโครงการ ‘ 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล’ เป็นการร่วมมือบูรณาการการทำงานกันของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธาณสุข เพื่อให้ครอบคลุม กระชับ ตรงจุด ในการเข้าถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่น จัดให้มีบริการ ‘คลินิกวัยรุ่น’ (Teen Center) ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ ลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก  ให้บริการแบบครบถ้วนทั้งในกลุ่มของเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา จะได้ลดจำนวนตัวเลขการคลอดบุตรของเด็กวัยรุ่นไทย และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรครับ”

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page